Nederlander overschat aandeel duurzame energie

duurzame energie

 Nederlanders denken dat er al veel meer duurzame energie is dan dat er in werkelijkheid is. Zo schatten ze dat 17 procent van de zon komt, terwijl dat nog niet 1 procent is, meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) na onderzoek door Motivaction onder 1012 mensen.

Windenergie

Ook de hoeveelheid windenergie en biomassa wordt fors overschat, aldus de NVDE. Zo denken Nederlanders dat 16,2 procent van het totale energieverbruik in Nederland afkomstig is van windenergie, terwijl dat in werkelijkheid 1,85 procent is. Verder wordt gedacht dat 12,5 procent komt van biomassa, terwijl dat 5,09 procent is.

“Als je overschat hoeveel er is, onderschat je hoeveel er nog nodig is”, zegt directeur van de NVDE Olof van der Gaag. “Het is makkelijker om tegen oplossingen te zijn of extra eisen te stellen, als je denkt dat we al heel ver zijn. Maar de urgentie is veel groter dan mensen denken.”

Duurzaamheid

De NVDE wil dat de politiek kiest voor groen economisch herstel na de coronacrisis en vasthoudt aan het Klimaatakkoord. “Een duurzame doorstart van onze economie biedt kansen om twee vliegen in één klap te slaan: economisch herstel en werkgelegenheid én het halen van de klimaatdoelen die we onszelf gesteld hebben.”

Het onderzoek wijst uit dat ruim 60 procent van de deelnemers het belangrijk vindt dat Nederland erop koerst duurzamer uit de coronacrisis te komen. Van de deelnemers vindt 44 procent dat de overheid het meest verantwoordelijk is voor het verduurzamen van Nederland. Het aantal mensen dat ook verantwoordelijkheid toekent aan bedrijven en bevolking is echter toegenomen in het afgelopen jaar. Verder geeft 78 procent van de mensen op wie dat van toepassing is aan regelmatig thuis te willen blijven werken

Geef een antwoord