Ruim 4 procent meer kwijt aan gemeentelijke heffingen

In 2021 zullen huishoudens en ondernemers meer kwijt aan gemeenteheffingen dan in 2020. Met name de afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en onroerendezaakbelasting gaan omhoog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemeentelijke heffingen

Huishoudens, toeristen en ondernemers zullen dit jaar 11,3 miljard euro aan gemeentelijke heffingen betalen, verwachten gemeenten in hun begrotingen. Dat is 4,4 procent meer dan gemeenten van tevoren verwachtten op te halen in 2020.

gemeentelijke heffingen

Waar betaal je het meeste voor?

Van de belangrijkste gemeentelijke heffingen zien Nederlanders de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten het meest stijgen, met een plus van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Gemeenten moeten de reinigingsheffingen verhogen omdat de kosten stijgen. Dat laatste komt volgens de statistici vanwege “de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het afval en door afnemende opbrengsten van afvalstromen, als glas, plastic en papier”. Deze heffingen mogen wettelijk nooit hoger zijn dan de kosten.

OZB

De gemeenten halen bovendien 5,8 procent meer onroerendezaakbelasting (ozb) op bij onder meer huishoudens en bedrijven. “Veel gemeenten geven aan dat een (extra) verhoging van de ozb één van de maatregelen is om de begroting sluitend te maken”, lichten de onderzoekers toe. De opbrengsten van deze belasting kunnen stijgen als WOZ-waardes van gebouwen en/of grond omhooggaan, het aantal panden toeneemt of als gemeenten de tarieven verhogen.

Toeristenbelasting

Amsterdam kreeg vorig jaar een flinke tegenvaller te verduren wat betreft de toerismebelasting. De gemeente ontving weinig buitenlandse toeristen vanwege de vele reisbeperkingen door het coronavirus. Daardoor verwacht de gemeente slechts 56,5 miljoen euro aan toerismebelasting te innen over 2020, waar zij van tevoren had gerekend op bijna 200 miljoen euro. Het Rijk heeft gemeenten voor 100 miljoen euro gecompenseerd voor de misgelopen toerismebelasting in de periode van 1 maart tot en met 1 juni.

Ook over dit jaar verwacht Amsterdam minder toeristenbelasting te innen dan normaal was voor de coronacrisis. In de meeste andere gemeenten blijven de verwachte inkomsten uit toerismebelasting gelijk of stijgen die zelfs. Eerder meldde het CBS dat Nederlanders afgelopen zomer massaal op vakantie gingen in eigen land, waardoor vooral huisjes- en kampeerterreinen de klap van het coronavirus konden opvangen.

Geef een antwoord