Waarom regenwater gebruiken als drinkwater een dure oplossing is?

regenwater

Het regenwater in Nederland is te vervuild om ongezuiverd als drinkwater te gebruiken. Het is wel mogelijk om de verontreinigingen eruit te halen maar dit is een kostbare aangelegenheid, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek.

regenwater

Klimaatverandering

Door klimaatverandering (droogte) zoeken waterbedrijven naar alternatieve waterbronnen. Het RIVM maakte eerder bekend dat er bij ruim de helft van de 216 drinkwaterwinningen in Nederland problemen zijn met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid water.

Bacteriën en virussen

Opgevangen regenwater kan bacteriën en virussen bevatten uit de ontlasting van dieren, zoals vogels. Ook kan er lood uit loden regenpijpen in zitten en pesticiden van landbouwbedrijven in de omgeving. Het RIVM stelt ook vast dat er te weinig regenwater op onze daken valt om een gezin het hele jaar voldoende drinkwater te bieden.

Volgens het gezondheidsinstituut is er meer onderzoek nodig naar mogelijke gezondheidsrisico’s van schadelijke stoffen in regenwater ‘van bron tot kraan’.

Lees ook  Wat doen we met de reclamefolder? Houden of stoppen

Geef een reactie