We gaan in 2022 meer betalen voor het transport van elektriciteit en gas

Huishoudens gaan volgend jaar gemiddeld 6 euro (exclusief btw) meer betalen voor de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas. Dat meldt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van de tarievenbesluiten voor regionale netbeheerders.

Door regulering van de tarieven zorgt de ACM ervoor dat netbeheerders genoeg inkomsten ontvangen voor investeringen die nodig zijn in de energietransitie. Door de transitie worden fossiele brandstoffen op steeds grotere schaal vervangen door hernieuwbare vormen van energie, met name zon- en windenergie.

Om deze duurzame elektriciteit te kunnen transporteren moet er de komende jaren veel geld worden geïnvesteerd in uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet.

Transport- en aansluittarief

De netbeheertarieven bestaan uit een transport- en aansluittarief. De gemiddelde tarieven die een huishouden betaalt voor gas dalen in 2022 met 0,55 procent. De gemiddelde tarieven voor elektriciteit stijgen met 3,3 procent.

De belangrijkste oorzaak van deze stijging zijn de toegenomen kosten die de landelijke netbeheerder TenneT aan de regionale netbeheerders doorberekent omdat het bedrijf de komende jaren veel extra kosten maakt voor het verzwaren van het hoogspanningsnet. Deze extra kosten hebben ook gevolgen voor de tarieven die grootverbruikers moeten betalen, aldus de ACM.

Lees ook  Komende week daalt er opnieuw Saharazand neer in Nederland